Natuurpark van Sulcis - Ricerche geobotaniche

Brioflora Esplorazione floristica Fitotoponimi

De vegetatie
(Gianluigi Bacchetta)

barra.gif (1564 bytes)

De vegetatie van het natuurpark is typerend  voor het middellandse zeeklimaat en wordt voornamelijk gekarakteriseerd door altijd groene houtachtige planten met leerachtige bladeren, afgewisseld door diverse soorten kreupelhout en struiken  afhankelijk van  milieu-omstandigheden zoals het klimaat en de bodemgesteldheid.

corbezzolo.jpg (17953 byte)
aardbeiboom


steeneik

De meest volgroeide formaties (klimatologisch) zijn bossen  met Quercus ilex L. = steeneik (zie foto) en Quercus suber L. = kurkeik, deze bedekken meer dan 40% van de totale oppervlakte van het park. Om de samenhang  tussen de verschillende plantensoorten te beschermen wordt plaatselijk omgehakt en in brand gestoken, zo kunnen struiken als bijvoorbeeld de Erica arborea L. = heide, de Arbitus unedo L. = aardbeiboom en de Cistus monspeliensis L. = zonneroosje zich beter ontwikkelen.

In het laagste en warmste gebied bestaan de struiken voornamelijk uit warmteregulerende soorten zoals Juniperus turbinate Guss. = Fenisische jeneverbes, Myrtus communis L. = mirto en de Euphorbia dendroides L. = boomeuforbia


zonneroosje in bloei


Oleand
er

De lage struikjes vertegenwoordigen een minder geŽvolueerd vegetatiestadium, waarin de Lavandula stoechas L. = lavendel, de Helichrysum italicum  = strobloem en diverse soorten zonneroosjes en rotsroosjes overheersen. 

De rotswanden zijn veelal begroeid door planten die zich goed kunnen handhaven in kale rostspleten zoals bijvoorbeeld diverse Sedum- soorten. 

De bedding van de stromen is over het algemeen bedekt door een warrige bossage waarin de Nerium oleander L. = donkere oleander overheerst. Op de iets hogere plaatsen in het vlakke, drassige en soms moerasachtige gebied vindt men beschermde bossen met Alnus glutinosa L. = zwarte els en Salix purourea L. = bittere wilg. 

Vertaald door :
Ariane Stam en Amy Cafferata

barra.gif (1564 bytes)

Isola Sarda © 1997-2005 - Associazione Culturale Ciberterra - Responsabile: Giorgio Plazzotta
I contenuti appartengono ai rispettivi autori - Tutti i diritti riservati
The contents belong to the respective authors - All rights reserved